Barna Centre

Barna Centre

Preus públics per la recollida de residus comercials 2013

29 de gener de 2013

Un any més, us facilitem els preus públics per la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials asimilables municipals per a l’any 2013, recollits al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona 2013. Us recordem que estàn obligats al seu pagament tots els titulars d’activitats generadores de residus comercials que utilitzin el servei municipal de recollida d’escombraries, i que els residus generats hauran d’ésser separats obligatòriament en origen amb cntenerització específica.

La qüantitat a abonar per cada establiment ve donada per la superfície i per un coeficient que depèn de l’activitat realitzada.

Per a establiments de 25 fins a 50 m2 – 132,32 € anuals
Per a establiments de 50 fins a 250 m2 – 156,91 € anuals
Per a establiments de més de 250 m2 – 312,62 € anuals
Per a establiments que generin més de 900 litres diaris de rebuig-orgànic o més de 900 litres setmanals de paper-cartró, vidre o envasos – l’import vindrà donat en funció del número de contenidors en servei.

El coeficient per l’activitat realitzada multiplica l’import anterior depenent del tipus de residus i de l’activitat:

Professionals i empresaris no classificats, que generen rebuig – coeficient 1
Comerços tèxtils i oficines, que generen rebuig i paper-cartró – coeficient 1,5
Serveis d’oci, lleure i bars, que generen rebuig, paper-cartró, vidre i envasos – coeficient 2
Comerços d’alimentació, que generen rebuig, paper-cartró i orgànica – coeficient 2,5
Serveis amb restauració, que generen rebuig, paper-cartró, vidre i envasos i orgànica – coeficient 3

Aquest coeficient, però, es pot veure reduït en el càs que l’establiment tingui contractat un servei de recollida de residus de forma privada amb un gestor de residus autoritzat per l’Agència de Residus de catalunya (“grup de residus 3” per a orgànica i “grup de residus 2” per a les altres fraccions), de la següent manera:

Recollida privada de paper-cartró – reducció de coeficient de -0,5
Recollida privada d’envasos – reducció de coeficient de -0,5
Recollida privada de vidre – reducció de coeficient de -0,25
Recollida privada de orgànica-rebuig – reducció de coeficient de -1,75
Recollida privada de rebuig – reducció de coeficient de -1,0

Així mateix us recordem que els associats a Barna Centre gaudeixen de un 10% de descompte automàtic en la liquidació total.

Els nostres socis

Bar del Pi
2 Bis
Ganiveteria Roca
Benetton
Cortefiel
Xarcuteria La Pineda
Temple Bar Irish Pub
Carregant...
x
X