Barna Centre

Barna Centre

Els Nostres Objectius

Els Nostres Objectius

El propòsit primordial de Barna Centre des de la seva fundació és defensar i promoure els interessos socials, comercials i culturals del centre històric de Barcelona.

Actualment, es manté el compromís de Barna Centre promovent les següents mesures i objectius:

  • S’ha de reforçar la identitat comercial del Barri Gòtic, i per fer-ho, cal satisfer els diversos usos de la compra combinada amb oci i altres usos socials. També és imprescindible diversificar l'oferta comercial, perquè aquesta sigui igualment atractiva per al públic local com pel visitant. La creació d'un BID/APEU de gestió públic-privada pot ser una eina eficaç per fer-ho. 
  • Cal recuperar la centralitat del Barri Gòtic com un espai de trobada de barcelonines/s i de la seva activitat ciutadana. Per fer-ho realitat, s’ha de retrobar el interès ciutadà mitjançant actes atractius (culturals, d'oci, festius, d’avantguarda) què tinguin lloc al Barri Gòtic i al Districte de Ciutat Vella. L’ús intensiu per part de visitants i locals no pot ser motiu per desviar activitats a altres llocs de la ciutat ni per no admetre l’arribada d’esdenivements d’interès.

Barna Centre també ha de servir de punt de trobada entre barcelonins i visitants.

  • El turisme és una oportunitat en clau econòmica i en la creació d’ocupació, però s’ha de gestionar perquè no tingui un impacte negatiu en la convivència ni provoqui la pèrdua del client local o el resident . No s’ha d’obstaculitzar l’accés al centre, sino tot el contrari, cal millorar-lo i fer-lo més fluïd. Es precís que es millori la connectivitat i la mobilitat interna (potenciar senyalització i el traspàs d’afluència dels carrers tradicionalment Premium als carrers comercialment emergents) i la connectivitat externa (accessibilitat per entrar i sortir) de l’entorn.
  • Cal aconseguir un entorn més amable i humanitzat, que permeti el descans i la comoditat del visitant i la del resident, augmentant la durada de la visita i també la seva comoditat. Defensem la neteja, el manteniment urbà necessari i les intervencions urbanístiques que vetllin per aconseguir aquesta amabilitat.
  • S’ha de promocionar la cultura i la singularitat del nostre patrimoni històric com un element distintiu de la zona. Barna Centre, en col·laboració amb l’ampli entramat associatiu de Ciutat Vella, ha de liderar la promoció de la cultura ja existent i també defensar que l’espai continuï tenint un espai capdavanter en les noves expressions creatives de la ciutat de Barcelona.
  • El desenvolupament comercial urbà i la qualitat de vida veïnal han de formar una unió indestriable. Per fer-ho possible s’ha de generar un marc què distingeixi positivament, el comerç amb valor (innovació, proximitat, singularitat, compromís, sostenibilitat) donant-li visibilitat, rellevància, eines  i reconeixement social.
  • Cal treballar per garantir el compliment de la legalitat vigent, evitant la inseguretat ciutadana i els delictes, la pràctica de la venda ambulant, el frau de les obligacions fiscals i la competència deslleial, així com les males praxis en general.
    Barna Centre buscarà col·laboracions i aliances públic-privades i privades-privades per l’èxit d’aquests objectius i el del propi model comercial del centre, amb una visió integral i col·lectiva, que posi en valor a tota la ciutat de Barcelona.

Els nostres socis

Casa de la Estilográfica
Toni Pons
Miret 1919
La Caixa De Fang
Textil Espinal
La Carpeta
Forn Sant Jordi
Carregant...
x
X