Barna Centre

Barna Centre

L’Ajuntament consensua amb el sector el nou model de quiosc de BCN que amplia l’oferta de productes i serveis que oferiran

4 de juliol de 2022

L’acord del consistori amb l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província, el Col•legi de Periodistes de Catalunya i l’Associació de Quioscos de la Rambla arriba després de molts mesos de treball i incorpora una desena de propostes fetes des del sector per garantir la viabilitat dels quioscos.

L’acord preveu mantenir la venda de premsa com activitat principal però incorpora nous productes fins ara no autoritzats, com cafè o menjar per emportar envasat, i serveis com ara fer de guixeta per la distribució d’última milla de paqueteria, ser punt de recarrega de bateries elèctriques o integrar-se a la xarxa de seguiment del programa social Vincles.

En els propers mesos s’hauran de fer efectives les modificacions que permetin a la ciutadania trobar la nova oferta acordada als quioscos de la ciutat a partir de l’any vinent.

Més informació: https://www.youtube.com/watch?v=UbHI_S_fNqY, sessió on participen el tinent d’alcaldia i regidor de Presidència, Jordi Martí; Margarita Céspedes, presidenta de l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i província (APVPBP) i Juan Jiménez, president l’Associació de Quioscos de la Rambla.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la direcció de Patrimoni, ha arribat a un acord amb els quiosquers i les entitats del sector (l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província (APVPBP), el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’Associació de Quioscos de la Rambla) per evolucionar l’actual model de quiosc cap a un model més sostenible i viable econòmicament, que incorpori en la seva oferta una desena de nous productes i serveis. Ara un cop definits, ja es treballa per tal de fer efectius els canvis i adequar la normativa a la nova realitat.

L’acord arriba després de molts mesos de treball, entrevistes als representants de les associacions i grups empresarials, enquestes als titulars dels quioscos per conèixer de primera mà les necessitats i expectatives de les persones que regenten els negocis i recollir les seves propostes. Així mateix ha calgut fer un treball tècnic per analitzar la viabilitat  de les propostes i estudiar quines autoritzacions o modificacions del plec requerien.

Els quioscos de premsa venen patint de fa anys la crisi de la premsa escrita, a la que se li ha sumat les conseqüències i efectes de la pandèmia o la crisi global que vivim. Donats tots aquests condicionants, la revisió i evolució del model actual per adaptar els quioscos de Barcelona a les noves necessitats del segle XXI és un pas important per protegir la figura del quiosquer i millorar les possibilitats de negoci i d’ingressos a mig termini. A la vegada, serveix per empoderar les associacions de venedors de premsa, unint esforços i maximitzant la socialització de beneficis o millores entre associats. I per últim, però no menys important, també suposa una oportunitat per Barcelona per aprofitar el potencial que representa disposar d’aquesta xarxa d’espais de propietat municipal  repartides per tots els barris de la ciutat per prestar serveis d’utilitat social o d’interès ciutadà.

Un acord per posar al dia la regulació dels quioscos i adaptar-los a les noves necessitats ciutadanes i del sector

El nou model de quiosc consensuat amb les associacions suposa un full de ruta clar dels passos que es faran en els propers mesos. En total s’ha acordat que els quioscos puguin oferir una desena de nous serveis o productes, atenent a les demandes del sector, que s’organitzen en dos paquets en funció del tràmit que requereixin.

Un primer paquet inclou les mesures i propostes que requereixen modificar el plec de clàusules reguladores de la concessió de l’ús privatiu de domini públic dels quioscos situats a la via publica, vigent des de l’any 2013 i amb durada fins 2030. Fins ara, aquest plec faculta els titulars de quioscos a vendre diaris, revistes, i en general, publicacions periòdiques i llibres en un 80% de l’espai, amb la possibilitat de destinar el 20% de la superfície d’exhibició restant a la venda d’altres productes, com loteries, “souvenirs”, regals, targetes de transport, entrades o recàrregues de mòbils, etc.

En concret, els canvis que es faran al Plec preveuen modificar els percentatges de venda, mantenint un mínim del 51% de premsa per contribuir a   la viabilitat del sector de la premsa escrita. Així mateix s’incorpora la venda de nous productes fins ara no autoritzats, com cafè o menjar per emportar envasat. La concessió incorporarà, així mateix, una nova cara de publicitat als mòduls, fet que incrementarà l’aportació que reben els quiosquers de l’explotació publicitària del quiosc. I per últim es treballarà perquè s’integrin a la xarxa de seguiment del programa Vincles, destinat a reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar.

Un segon paquet de millores consensuades amb les associacions i grups empresarials passa per l’autorització de vendre o oferir nous productes i serveis als quioscos, que no necessita d’una modificació del plec. En aquet sentit s’ha previst que puguin fer de guixeta per la distribució d’última milla de paqueteria, tenir caixers automàtics, servir de base per instal·lar antenes pel desplegament de xarxes 5G, vendre entrades d’espectacles o recarregar bateries elèctriques.

En aquest segon paquet, la gestió anirà a càrrec dels quiosquers, d’acord amb el model acordat. L’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província (APVPBP) serà l’encarregat de fer un Acord Marc amb les diferents empreses de serveis, que comptarà amb la validació de l’Ajuntament i que permetrà a tots els quiosquers adherir-s’hi i oferir en el seu establiment aquest nou producte o servei.

Pel que fa al calendari d’implantació dels canvis consensuats, es preveu que en un termini de tres mesos es puguin fer efectius els que requeriran d’autoritzacions i acords entre les parts i un horitzó de sis mesos per fer les modificacions del plec administratiu.

Actualment, dels 322 quioscos que hi ha a la ciutat, n’hi ha 259 adjudicats i 10 més cedits a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), per la seva explotació via una cooperativa. Actualment hi ha 53 quioscos vacants dels quals se n’ha previst la retirada de 31 abans que acabi el mandat.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

ESPAI QUERA:Llibres i platillos
La Veintinueve
Benetton
Hotel Neri ****
Ortopèdia Cabre
Colecciones Omnia
Sando Joies
Carregant...
x
X