Barna Centre

Barna Centre

Millora la confiança del sector comercial de Barcelona

4 d'abril de 2024

  • La ciutat va tancar el 2023 amb un Índex de Confiança del Sector Comercial (ICSC) positiu, de 0,7 punts, amb un diferencial més de 6 punts respecte a l’any anterior i de quasi 37 punts en relació amb el primer semestre del 2020.
  • La majoria de les branques d’activitat comercial presenten un índex de confiança positiu al final del període.
  • Destaca especialment el sector de l’automoció, que ha passat de valors molt negatius en els tres últims anys a índexs positius. 

L’Índex de Confiança del Sector Comercial (ICSC) va millorar a Barcelona durant el 2023, quan es va situar en un valor positiu de 0,7, que suposa un augment de més de sis punts en relació a l’any anterior (quan se situava en -5,7) i d’uns 37 punts si es fa la comparativa amb el primer semestre del 2020 (-36,2 punts) en plena pandèmia. Així ho recullen les dades de la primera i la segona onada del 2023 en l’informe elaborat per l’Oficina Municipal de Dades (OMD) aquest mes de març, que mostra optimisme dels titulars de negocis comercials respecte a la seva activitat a la ciutat. Aquest informe és una de les publicacions periòdiques de l’OMD.

L’indicador determinant per explicar aquesta millora de la confiança comercial és el de les expectatives, que van a l’alça (19,7 punts) i compensen els valors de l’índex de situació actual que, tot i millorar respecte a l’any anterior, es manté en negatiu a finals del 2023 (-16,7 punts).

La majoria de branques d’activitat comercial presentaven un índex de confiança positiu a finals del 2023. Destaquen, sobretot, el comerç quotidià no alimentari, on l’índex se situa per sobre dels deu punts; i el de l’automoció, amb un ICSC de 8,2 punts després d’anys d’acumular valors molt negatius. Segons les últimes dades disponibles, els comerços dedicats al parament de la llar (-12,1) i a l’equipament personal (-2,7) són els únics sectors que presenten índexs negatius. Si es compara amb el segon semestre del 2022, totes les branques milloren menys el parament de la llar.

Pel que fa als indicadors de situació i expectatives dels diferents sectors, es pot comprovar que, com a tònica general, l’evolució ha estat millor per a les expectatives, que assoleixen índexs positius en totes les branques d’activitat (en el sector de l’automoció, aquest valor és 0). Per contra, els indicadors que avaluen  la situació actual es mantenen negatius per a la majoria de les branques comercials, amb l’única excepció dels sectors de l’automoció, amb un valor de 16,7 punts; i del comerç quotidià no alimentari, amb 2,1 punts. 

L‘evolució de l’índex de confiança de Barcelona és molt similar a la de Catalunya i Espanya en gairebé tot el període analitzat: assoleixen diferencials positius tant en el primer com en el segon semestre de 2023. En el cas d’Espanya aquests valors són superiors als de la ciutat per als dos semestres, mentre que per a Catalunya el diferencial del segon semestre és inferior al de la ciutat de Barcelona. La comparativa entre l’ICSC de Barcelona i de Catalunya i Espanya és possible si es mira l’evolució, però no es pot fer en valors numèrics.

Sobre lCSC

La confiança del sector comercial, juntament amb la confiança del consumidor, és un indicador avançat de consum, un element bàsic de la demanda agregada d’una economia i, per tant,  és clau en l’anàlisi de la conjuntura econòmica. L’ICSC mesura el sentiment, optimista o pessimista, que tenen els titulars dels negocis comercials respecte a la seva activitat, tant en el passat com en el futur. Aquest sentiment condiciona aspectes com la propensió a mantenir, actualitzar o millorar el negoci.

En el cas de Barcelona, l’ICSC es pot calcular, pel conjunt del sector i per branques d’activitat comercial, a partir de la informació generada per l’Enquesta de l’Activitat Comercial de Barcelona que elabora el Departament d’Estudis d’Opinió de l’Oficina Municipal de Dades, amb periodicitat semestral i una mostra de 1.200 negocis per onada. 

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Filatelia Numismàtica Monge
Grup Saba
El Corte Inglés
Scala Dei
Sombrerería Mil
Fortune Cat
Taverna Basca Irati
Carregant...
x
X