Barna Centre

Barna Centre

Barcelona impulsa un pla d’acció per atreure turisme cultural

21 de gener de 2021

Barcelona impulsarà un pla d’acció per atreure més turisme cultural, incrementant l’oferta cultural destinada als barcelonins i als visitants i creant estructures estables de relació entre el sector cultural i el turístic. Aquest és el resultat del Fòrum de Debat Ciutat, Turisme i Cultura: una oportunitat conjunta, que ha presentat avui les conclusions d’un procés de reflexió col·lectiva en què han participat, des del mes de novembre, 150 noms destacats de la cultura barcelonina i dels sectors del turisme i de les indústries creatives. Al voltant de 10 ponències, s’han estat treballant, proposant i acordant quines mesures cal posar en marxa per incrementar el contingut cultural de l’oferta turística de Barcelona. Propostes que s’enfoquen des d’un àmbit que va més enllà de Barcelona al seu territori d’influència, i des d’una col·laboració entre el Consistori i el sector privat cultural i d’economia del visitant.

Entre aquestes línies d’acció destaca l’elaboració d’un mapa i un cens d’activitats i esdeveniments culturals de Barcelona, crear un fons públic i privat dins la Fundació Barcelona Cultura per desenvolupar nous continguts atractius, un nou model d’ajuts a pimes i emprenedors turístics per potenciar oferta cultural de qualitat adreçada tant al visitant local com a l’estranger, la creació d’un programa d’informació cultural adreçat als estrangers residents a Barcelona perquè actuïn com a ambaixadors a les seves comunitats d’origen, o una Carta de Drets i Deures dels visitants per fomentar un turisme cívic, respectuós i responsable amb la comunitat.

L’economia del visitant representa a Barcelona aproximadament un 15% del seu PIB i suposa per a moltes empreses i emprenedors un entorn d’expectatives, decisions i inversions sobre les quals han emprès el seu projecte econòmic. Hi ha consens en què aquest determinant sector econòmic de la ciutat necessita una profunda reflexió, tant sobre la seva realitat a Barcelona, com sobre el fenomen global que el turisme ha estat en els darrers anys.

Per al primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, “hem d’abordar reptes que fins ara havíem ajornat en relació a la sostenibilitat del turisme com ara un major respecte mediambiental o la desconcentració de l’oferta al centre de la ciutat, entre d’altres. Apostem per un model turístic que prioritzi la qualitat per damunt de la quantitat, generant nous continguts i imaginaris; potenciant la col·laboració publicoprivada, l’atracció de talent i de capital. Per això treballem per fer que el turisme i la cultura esdevinguin una palanca potent en termes de desenvolupament social i urbà”.

El tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats, de la seva banda, ha subratllat que “Barcelona és el pol més important del sud d’Euiropa en ciència i coneixement. La nostra força és la nostra cultura, la nostra ciència, la barreja de coneixements que fa de Barcelona la ciutat oberta que és. Totes les iniciatives que es duguin a terme en l’àmbit cultural han de tenir en compte l’economia del visitant. Si la projecció de la ciutat reforça el que ja som, tindrà més recorregut”.

Davant aquesta realitat, l’Ajuntament ha organitzat des del novembre un cicle de trobades entre professionals del sector turístic i del sector de la cultura i de les indústries creatives per tal de consensuar propostes que ajudin a arribar a un perfil de turisme més aspiracional, que té com un de les motivacions principals la vida cultural de la ciutat i la seva oferta creativa.

De fet, la “radiografia” socioeconòmica i cultural del visitant que s’allotja a Barcelona i, sobretot, del 40% que repeteix, indica clarament un interès i un desig de participar de la vida cultural barcelonina.

“Una bona part de les persones que ens visiten situen l’art i la cultura com una de les seves principals prioritats, i aquest és un potencial que hem d’explorar millor per desplegar una oferta que estigui a l’alçada d’aquesta expectativa i que ajudi a la projecció de Barcelona en clau de capital cultural i creativa de primer nivell”, ha assegurat el regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé, durant la cloenda de la sessió plenària del Fòrum.

Les dades apunten que els visitants de Barcelona mostren interès en el patrimoni de la ciutat i participen en els festivals de música en viu. Per contra, estan allunyats de les arts en viu i no coneixen les propostes innovadores de les indústries creatives de la ciutat.

En conjunt, des del mes de novembre s’han organitzat 10 jornades de debats en les quals han participat prop de 150 responsables culturals i de l’àmbit turístic de la ciutat, amb 10 ponents que han aplegat les propostes de cadascuna de les taules: Alberto Guijarro, director del Festival de Primavera Sound; Anna Sylunnas, de la Fundació Casa Rússia Barcelona;  Marta Lacambra, directora de la Fundació Catalunya La Pedrera; Jordi Sellas, gestor cultural;  Pep Salazar, d’OFF Barcelona; Michael Goldenberg, de Barcelona Global; Ángel Díaz, d’Advanced Leisure Services; Nadia Arroyo, de la Fundació Mapfre Barcelona; Xavier Fina,  d’ICC Consultors i Juan Antonio Donaire, de la Universitat de Girona.

Com a conclusió, s’ha plantejat un document de propostes amb 12 línies d’acció concretes que ara el consistori entoma com a Pla d’acció per als propers anys, i que complementen les iniciatives desgranades en la Mesura de Govern Creació de Nous Imaginaris i Continguts per Millorar la Mobilitat i la Sostenibilitat Turística.

Facilitar la ràpida integració dels alumnes de formació professional i d’universitat de branques artístiques en el món professional

S’ intensificarà la coordinació entre les escoles de formació professional especialitzades i les universitats en els àmbits de la cultura, les arts i les indústries creatives per consolidar una realitat altament reconeguda a nivell internacional. Les múltiples escoles en matèria de disseny, moda o gastronomia de la ciutat són reconegudes a escala global, però cal afegir escoles també de primer nivell d’altres disciplines, com l’ESCAC, l’Institut del Teatre, l’ESMUC, el Taller de Músics o la Central del Circ.

Cal cercar programes que facilitin una ràpida integració dels alumnes llicenciats en el món professional, una major receptivitat de les empreses vers el talent emergent i un reconeixement explícit de les seves propostes.

Programa d’informació i atracció cultural pensat explícitament per estrangers residents a Barcelona

Es tracta d’una població quantitativament molt important i amb una elevada capacitat d’incidència mediàtica als seus països d’origen. L’Ajuntament treballa amb gran part d’aquest col·lectiu de forma regular, però cal definir el seu paper potencial en matèria cultural. Existeix un contacte estable, hi ha un coneixement clar sobre els seus interessos i són una base de dades imprescindible per projectar la imatge de la ciutat al món.

Districte internacional, diversificar territorialment l’oferta cultural als districtes

Es preveu posar en marxa el Districte Internacional anunciat a la mesura de govern de turisme per posar en valor els projectes emblemàtics dels diferents districtes de la ciutat amb potencial interès per als veïns i veïnes i per a les persones visitants. Es proposa també incentivar de manera rotativa el desenvolupament de projectes socioculturals a diferents districtes de la ciutat amb l’objectiu de diversificar l’oferta per als visitants.

Mapa i cens d’activitats i esdeveniments culturals

Elaboració d’un mapa i un cens de les principals activitats i esdeveniments culturals i artístics de la ciutat i la seva àrea d’influència territorial que sigui dinàmics, fàcilment accessible, que faciliti la interacció, que permeti una lectura personalitzada dels diferents esdeveniments i que ajudi a prendre decisions per a la compra d’entrades o per a la participació activa segona s’escaigui independentment de la ubicació de qui consulta la informació, sigui a Barcelona o en previsió d’una visita a la ciutat.

Actualment, aquest mapa d’activitats, adequadament ordenada i amb la necessària previsió temporal no existeix, cosa que dificulta la promoció nacional i internacional de la cultura de Barcelona. En aquest sentit, cal un esforç cooperatiu per impulsar la difusió de l’oferta.

Fons públic i privat a la Fundació Barcelona Cultura per desenvolupar nous continguts

Es preveu posar en marxa un fons dotat de capital públic i privat dins la Fundació Barcelona Cultura per a desenvolupar nous continguts en matèria artística i cultural amb capacitat d’atraure públics locals i d’interessar també els internacionals. Es tracta de crear un programa que no tingui els mateixos conceptes que les polítiques de subvenció municipals, sinó que funcioni a partir d’una lògica de mecenatge o patrocini.

L’objectiu és que aquest fons actuï en el terreny de les exposicions, enteses en el seu sentit més ampli, incorporant també el món escènic i les noves tecnologies.

Pla de suport i ajuts a PIMES i a noves emprenedories en l’àmbit de la cultura i de la indústria creativa

Es preveu posar en marxa un pla de suport a PIMES i a noves emprenedories en l’àmbit de la cultura i de la indústria creativa, un suport que cal canalitzar a través de Barcelona Activa. El suport ha d’estar destinat a la creació de noves empreses i a posar l’accent en la renovació i qualificació de l’amplíssim sector ja existent dedicat a la indústria dels serveis per a fires i congressos, la planificació i gestió d’esdeveniments singulars o els serveis auxiliars per al món del comerç i la restauració. El pla s’hauria d’estendre progressivament a altres sectors implicats també en la qualificació dels nostres visitants com l’esport, l’ecoturisme o el turisme científic, així com a la renovació del comerç, en especial de l’àmbit de la moda o el disseny.

Estació del Nord, hub d’arribada d’autocars de Costa Brava i Maresme

El debat que 150 responsables de la cultura de la ciutat han portat a terme des de novembre ha conclòs que cal un canvi en el servei de bus turístic, amb noves rutes i freqüències per esdevenir un mitjà de transport de visitants més eficient, sostenible i prescriptor de nous escenaris i continguts.

D’altra banda, es proposa que l’Estació del Nord es converteixi en un hub dels autocars que traslladen els visitants que pernocten a la Costa Brava i el Maresme i venen a passar el dia a Barcelona. L’objectiu és reduir la mobilitat d’autocars al centre de la ciutat i comunicar i informar sobre els diferents continguts que la ciutat ofereix més enllà dels grans focus d’atracció.

Digitalització de la informació i la promoció turística

S’impulsarà la digitalització de la informació i de la promoció turística incorporant Big Data i intel·ligència artificial a partir del desenvolupament de la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona per part del Consorci de Turisme, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es tracta de disposar d’informació en temps real per orientar els fluxos, gestionar millor els programes de promoció i anticipar audiències. En aquest sentit, els hotels, comerços, restaurants o centres culturals passen a ser agents actius de la política turística de la ciutat.

Agència Metropolitana de Públics i Audiències

Es preveu la creació d’un programa de gestió de dades amb criteris de big data per incrementar de manera exponencial la interacció entre l’oferta cultural i els perfils de consum dels usuaris a escala metropolitana.

Xarxa de Ciutats Culturals i Intel·ligents amb interessos turístics de valor afegit

Es preveu la creació d’una xarxa de ciutats d’àmbit espanyol i europeu per generar espais de trobada que permetin compartir informació, dades, experiències i projectes d’èxit da valor afegit i poder exportar-los a altres municipis. Actualment, no existeix cap xarxa organitzada al voltant de la producció i circulació d’activitats culturals d’alta qualitat en el terrenys de les exposicions o dels esdeveniments performatius, cosa afebleix el paper de la cultura com un àmbit qualificador i transformador. Barcelona vol liderar i impulsar aquesta xarxa, i convidarà Madrid, Bilbao, Màlaga, Palma, Sevilla, València, Sant Sebastià i Santiago de Compostela com a promotors principals.

Ampliació del Consell de Turisme i Ciutat als sectors culturals i increment del sector cultural al Consorci de Turisme de Barcelona

Es proposa que el Consell de Turisme i Ciutat incorpori un major nombre de representants de l’àmbit de la cultura i les indústries creatives per potenciar la interacció i les connexions entre el turisme i la cultura. No es tracta de modificar les seves funcions, sinó d’aconseguir una relació estable entre el màxim d’agents del sector turístic i del sector cultural per avançar en accions coordinades. En termes similars, es cercarà el millor mecanisme perquè el Consorci de Turisme de Barcelona inclogui una representació estable del sector cultural.

Carta de Compromís de Drets i Deures dels visitants

Es preveu l’elaboració i difusió d’una carta de compromís amb drets i deures dels visitants per fomentar un turisme cívic, respectuós i responsable amb la comunitat i la destinació. Aquesta carta serà difosa pels diferents canals i espais amb presència de visitants per tal que les persones que planifiquen futurs viatges a la ciutat i aquelles que ja hi són en tinguin coneixement.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Lucas Complements
Aquabliss
Mango
YELLOW KORNER
Granja Santa Anna
Empremtes de Catalunya
Papirvm
Carregant...
x
X