Barna Centre

Barna Centre

Activitats què poden presentar ERTOs per força major a causa del Covid-19 i condicions per fer-ho

20 de març de 2020

Aquests dies la propagació del COVID-19 ens ha portat a viure una situació inèdita, difícil d’imaginar per ningú de nosaltres i que te un impacte econòmic sense precedents.Per les empreses que es veuen amb la necessitat d'aplicar ERTO's, us oferim aquesta breu guia i us aconsellem que els tràmits es facin assessorats i amb la màxima garantia jurídica per vosaltres i els vostres treballadors, a qui, no se'ls computarà les prestacions rebudes durant l'ERTO a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.També podran cobrar la prestació per desocupació aquells treballadors/as que manquin dels períodes de cotització necessaris per a tenir dret a elles

Quines empreses poden presentar un ERTO per força major?
El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social detalla que poden presentar un ERTO per força major, les empreses que, tant abans com després de la declaració de l’estat d’alarma, no els hi resulti possible desenvolupar la seva activitat per una decisió adoptada per l’administració pública, ja sigui perquè estan afectades per raons extraordinàries i urgents vinculades amb el contagi o l’aïllament preventiu decretat per les autoritats sanitàries o bé, perquè es vegin obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència del tancament de locals d’afluència pública, les restriccions del transport públic o la falta de subministraments conseqüència del Covid-19.

Per a quantes persones treballadores es pot fer un expedient de regulació d'ocupació?
Amb una persona ja es pot procedir a la tramitació de l'expedient de regulació d'ocupació per a cessament de la relació laboral, suspensió del contracte laboral o reducció de jornada.

Durant la suspensió temporal dels contractes de treball s'han de seguir pagant salaris i cotitzacions?
No, durant el període temporal de suspensió de contractes de treball, l'empresa no te l'obligació d'abonar els salaris de les persones treballadores, ja que aquestes passaran a percebre la prestació d'atur.
Està establerta el 100% de bonificació de la quota patronal (cotització) per suspensió de contractes per força major per les empreses de fins a 50 treballadors i del 75% per la resta d'empreses.

Quina ha de ser la durada temporal de l'expedient de regulació d'ocupació?
Legalment no hi ha establerta una duració màxima o mínima, el Real Decret 1483/2012 estableix que la suspensió dels contractes o reducció de jornada s'ha d'adequar a la situació conjuntural del fet causant.

Les persones treballadores en situació d'incapacitat temporal o de permís per causa de maternitat/paternitat, es poden incloure a l'expedient d'ERTO?
Les persones en aquest tipus de situacions han de ser incloses en l'ERTO que els serà d'aplicació en el moment en què siguin donades d'alta o se'ls acabi el permís, moment en què seran afectades per l'ERTO. Fins llavors, l'empresa ha de seguir abonant la nòmina sense possibilitat de deducció de cap concepte.

Es pot acomiadar a persones un cop acabada la suspensió originada a l'ERTO?
No.Segons la Disposició Addicional 6a del RDL 8/2020, el procediment de suspensió temporal per causa de força major, s’obliga a mantenir l'ocupació de les persones treballadores per un termini mínim de 6 mesos posteriors a la represa de l'activitat.

Els nostres socis

YELLOW KORNER
Báguena Gemmòlegs
Gemma Povo
RoofTop Ohla Barcelona
Alain Afflelou óptico y audiólogo
OnlyWood
Cultruta
Carregant...
x
X