Barna Centre

Barna Centre

Novetats del Pla d'Usos de Ciutat Vella

13 de abril de 2018

El Pla d'Usos de Ciutat Vella 2018 ja està vigent. Aquest és el sisè Pla d’Usos del districte de Ciutat Vella i el nou document manté l’esperit de restricció i proclama una voluntat política molt explícita de donar resposta a les necessitats actuals del veïnat, per tal que aquest no se senti desplaçat a causa del monocultiu d’usos turístics i la contaminació acústica.
A més dels establiments de pública concurrència (bar i restaurants, etc) restringeix per primera vegada els establiments destinats a activitats turístiques i els de vehicles de mobilitat personal, tot limitant l’obertura dels primers i condicionant la dels segons. També divideix entre activitats diürnes i d’altres amb impacte nocturn i imposa restriccions a les que generen molèsties i poden afectar a la salut.
El document definitiu compta amb algunes modificacions respecte a l’inicial després del procés d’exposició pública. Les principals modificacions després del període d’al·legacions han estat la incorporació de la condició de superfície mínima dels establiments, l’ampliació de la superfície màxima dels restaurants de 100 a 150 m2 i l’obligatorietat de comptar amb una cèdula a la porta de l’establiment que ha d’incloure les dades bàsiques del mateix, així com, en alguns casos, l’apertura de supermercats de més de 400 m2 o el fet que les noves activitat no puguin comptar amb magatzem externs.
Novetats del Pla d’Usos 2018
Amb el nou Pla d’Usos, s’anul·len les diferents zones i el districte es tracta com una unitat única (llevat la Rambla i el Port). Ara no es té en compte el nombre d’establiments sinó que es marca una sèrie de m2 dedicats a les activitats i condicions necessàries a complir per part de les noves activitats, que, a més es divideixen en dos grans grups en funció del seu impacte nocturn.
Els establiments culturals, espectacles sense impacte acústic i el comerç de proximitat tenen condicions més flexibles i se n’afavoreix la seva implantació al territori. En canvi, no es permet l’obertura de nous establiments vinculats a l’oci nocturn (discoteques, sales de festes, bingos, casinos, sales recreatives, locutoris, karaokes…) ni establiments de serveis turístics.
Els nous establiments estan condicionats pels següents paràmetres:
Densitat: A partir de l’aplicació de dos nous radis de densitat, en funció del tipus d’activitat i del seu impacte nocturn, s’ofereix un control més acurat tant sobre la saturació com la dimensió de les activitats.
Superfície màxima: S’estableix una superfície màxima per adequar algunes activitats a l’estructura urbana, mantenir la diversitat d’usos i controlar l’impacte de determinats establiments de gran dimensió.
Edifici vulnerable: En àmbits de vulnerabilitat residencial extrema i acusada, la implantació de les activitats queda condicionada a l’existència del certificat d’idoneïtat tècnica de l’edifici.
Amplada de viari: Algunes activitats es regularan en funció del nivell de tolerància del carrer en base a la seva amplada.
 

Nuestros socios

Decathlon
Bolsos Calpa
Formatgeria Simó
Torrons Donat
Calzados Obach
Sabateria Casas
Tacones
Cargando...
x
X