Barna Centre

Barna Centre

Ajuts Comerç de Paisatge Urbà

14 de mayo de 2019

Les actuacions que subvenciona l'Institut Paisatge Urbà es centren en l'eliminació d'elements superposats a la planta baixa de l'edifici com ara rètols, marquesines, focus i tendals. En aquest sentit, l'Institut incentiva la instal·lació de rètols d'identificació comercial i d'altres elements autoritzats dins dels buits arquitectònics de la façana.

Les actuacions subvencionables han d’anar orientades a:

- la renovació de la imatge exterior
- la millora de l'accessibilitat
- l'adequació dels rètols a la normativa vigent
- la insonorització de l'activitat comercial
- la millora de les condicions higièniques i sanitàries

El termini de presentació de sol·licituds d’informe tècnic previ per a les actuacions incloses en el programa d’establiments comercials, finalitzarà el 31 de setembre de 2019 (tot i que la durada de la convocatòria és més àmplia)

Els requisits per a poder realitzar la sol·licitud són els següents:

No haver iniciat les obres amb anterioritat a l’emissió de l’informe tècnic previ, la sol·licitud del qual és requisit per donar inici a la petició del permís d’obres i de subvenció. Els serveis tècnics de l’IMPU emetran un informe tècnic previ en el termini màxim d’un mes des de la sol·licitud d’aquest informe on es determinarà els requisits tècnics específics que caldrà acomplir per a optar a la subvenció. El sol·licitant no podrà iniciar les obres sense haver rebut aquest informe tècnic previ favorable.

Amb posterioritat a la recepció de l’informe tècnic i del termini màxim de sis mesos, i dins de la vigència de la convocatòria, caldrà comunicar a l’IMPU l’inici de les obres a través d’una instància normalitzada. Aquesta comunicació no podrà excedir els deu dies hàbils posteriors a l’inici efectiu de les obres. En el mateix moment, caldrà presentar la sol·licitud dels ajuts mitjançant imprès normalitzat.

Al comunicar la finalització de les obres, es farà la sol·licitud de pagament dels ajuts, i un cop el IMPU disposi de tota la documentació, en el cas que les obres hagin estat realitzades d’acord amb l’informe inicial, el permís d’obres, la normativa vigent i s’acompleixin les condicions establertes a la convocatòria, en un termini màxim de 60 dies hàbils, emetrà un informe valorant els ajuts concedits d’acord amb les quanties establertes a la convocatòria respecte de l’obra que s’ha dut a terme.

Nuestros socios

Ganiveteria Artero
Estamperia Sant Josep
Tostaderos Bon Mercat
Scala Dei
Taverna Basca Irati
Aragaza
Hotel Catalonia Catedral ****
Cargando...
x
X