Barna Centre

Barna Centre

Què passa amb els ERTO's per força major amb la represa de l’activitat?

May 7th. 2020

Davant les dificultats econòmiques i la paralització de l'activitat, moltes empreses s'han vist obligades a presentar expedients de regulació temporal d'ocupació per força major, un tràmit especialment habilitat per la situació Covi-19. La força major cobreix el temps que duri l'estat d'alarma i perseguía dos objectius: establir els mecanismes necessaris perquè les empreses poguessin suspendre o reduir la jornada als seus treballadors d'una manera més àgil i a la vegada protegir a les persones treballadores, tant la seva salut i seguretat, com garantir l'accés a ingressos substitutius.

Ara però, que ja s'acosta l'inici de les activitats comercials i també s'acosta l'aixecament de l'estat d'alarma. Si les coses no canvien, el dia 11 s'acabarà l'estat d'alarma. Encara que el president Sánchez ha dit que el vol allargar dues setmanes més, sembla que al congrés espanyol no hi ha una majoria tan clara com hi havia a les altres pròrrogues i molts empresaris i treballadors es demanen què passa si no s'aprova la pròrroga o com s'haurà de fer si s'allarga l'estat d'alarma.

Ens comencem a plantejar algunes de les següents qüestions:

Finalitzat l'estat d'alarma, podran continuar vigents els ERTO derivats del Covid-19?

No. Aquest tipus d'expedients temporals per causa de força major únicament estaran vigents mentre es mantingui la situació extraordinària de l'estat d'alarma. Quan s'aixequi l'estat d'alarma quedaran sense efecte. Les empreses estaran subjectes a el compromís de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.

Què hem de fer si reprenem l'activitat parcialment i l'estat d'alarma està vigent?

Es pot anar desafectant les persones treballadores necessàries, respecte del total de la plantilla, gradualment, segons vagin desapareixent les raons vinculades a la força major. De la mateixa manera és possible facilitar el transit de la suspensió del contracte cap a una reducció de jornada, que suposa un menor impacte econòmic sobre la persona treballadora i l'hi permetrà anar ampliant la seva jornada a mesura que progressivament torna a créixer la demanda de productes i serveis de l'empresa.

D'aquesta manera les empreses poden recuperar la totalitat o part de la seva activitat, si els treballadors tornen a realitzar la seva tasca de forma completa o parcial.

 Com es desafecten els treballadors dels ertes?

S'ha agilitzat el tràmit i les exigències documentals seran únicament les imprescindibles. Serà suficient, amb la comunicació a l'autoritat laboral, SEPE, de la renúncia a la mesura autoritzada o comunicada en la petició de l'ERTO. S'espera que en breu es faciliti un model per fer aquesta comunicació a les gestories.

Què podem fer si quan s'aixequi l'estat d'alarma (i  per tant els treballadors ja no quedin coberts per l'Erto) encara no s'ha arribat a recuperar de manera suficient l'economia i l'activitat de l'empresa?

La normativa laboral recull els ERTOS per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, coneguts com Erto's per causes ETOP. En el cas de que sigui necessari, un cop quedi sense efecte el ERTO per força major, les empreses podrien fer el tràmit per iniciar un nou expedient de regulació d'ocupació seguint aquesta via i garantint així l'accés dels seus treballadors a les prestacions econòmiques necessàries. Els erto's ETOP permetrien adequar la plantilla de les empreses a la gradual recuperació de l'activitat, però s'està reclamant que s'agilitzi el seu tràmit ja que no és gens àgil.

Hi hauran novetats legals?

És probable que la setmana que ve aprovin noves normes sobre els ERTOS tant per força major com productius. Sembla que es vol estendre la vigència dels ERTOS per força major (però no se sap molt bé de si tots o només per a alguns sectors productius) i pel que fa als ERTOS productius no sé sap molt bé si canviaran les regles de negociació o si es podran estendre l'exoneració de cotitzacions a aquests ERTOS, amb l'objectiu de facilitar la transició d'ERTOS per força major a ERTOS productius.

A sobre la taula trobem dues tesis: el Ministeri de Treball considera que la pròrroga dels ERTO de força major s'hauria de limitar a l'estiu, posició que sembla que defensa també CCOO, tot i que amb flexibilitat per a anar adaptant els terminis a la realitat de la pandèmia. En canvi, UGT i les patronals parlen de final d'any, per a donar més seguretat a les empreses. Sigui com sigui, tot fa pensar que la decisió final serà sobretot una qüestió pressupostària i caldrà estar atents.

Aquesta informació te la voluntat de donar una orientació però com les casuístiques son molt diverses i el tema és força complex, és aconsellable que les vostres assessories us facin les recomanacions personalitzades per cada cas.

 

Our members

Yellowkorner
Farmàcia Santa Anna
Floristeria Jardí
Coworking
Premier Cosmetics
Restaurante Govinda
Els 4Gats
Loading...
x
X