Barna Centre

Barna Centre

La morat˛ria del lloguer de locals comercials ja es pot solĚlicitar.

April 24th. 2020

Aquesta setmana es publicava al BOE el Reial decret llei 15/2020 amb mesures urgents per donar suport a l'economia i l'ocupació, que incloïa accions de suport als treballadors per compte propi i per als negocis més petits que tinguin contractes d'arrendament, tan sols per aquells que tinguin el contracte amb un gran tenedor.

Aquestes actuacions contemplen la possibilitat d'obtenir una moratòria en el pagament de les rendes mensuals dels arrendaments de negoci mitjançant un fraccionament en un termini de dos anys quan l'arrendador sigui el que s'ha denominat com un gran propietari (amb més de deu immobles en propietat) o una empresa pública.

Aquesta mesura, concretament, permet ajornar les mensualitats de lloguer, sense penalització ni aplicació d'interessos, mitjançant el fraccionament de les quotes durant dos anys. El termini de devolució començarà a comptar en un màxim de 4 mesos des que es va activar l'estat d'alarma. La devolució ha de tenir lloc dins el període de durada del contracte de lloguer.

Aquesta moratòria només afecta els arrendaments de negoci. Podran beneficiar-se els autònoms i les pimes que compleixin una sèrie de requisits. En el cas dels treballadors autònoms han d'estar afiliats al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms). Les empreses, per la seva banda, han de tenir un actiu inferior als quatre milions d'euros, una xifra de negoci que no superi els 8 milions d'euros i un nombre mitjà d'empleats que no superi els 50.

L'activitat ha d'haver quedat suspesa per l'Administració i, si no s'ha donat per finalitzada, s'ha de donar la circumstància que en el mes anterior a sol·licitar aquest ajut seva facturació s'hagi reduït un 75% respecte a la mitjana del trimestre del l'any anterior.

Aquesta mesura només recau sobre els lloguers que hagin subscrit pimes i autònoms amb grans propietaris, és a dir, aquells que tinguin més de deu immobles en propietat, tant empreses privades com públiques, o bé una superfície superior a 1.500 metres quadrats construïts. El Reial decret no estableix cap mecanisme concret per a un ajornament de la renda en la resta dels casos deixant els possibles acords a la voluntat de les parts.

La tramitació d'aquesta moratòria es pot tramitar des de ja mateix amb l'arrendador. Si concorren els requisits per a la moratòria i no s'ha arribat a un acord entre les parts, la moratòria s'aplicarà de forma automàtica des del mes que ve.

La documentació acreditativa se li ha de facilitar al propietari de l'immoble. La reducció d'activitat dels autònoms o petites empreses es farà mitjançant una declaració responsable i, si així ho requereix l'arrendador, mitjançant la comprovació de la seva comptabilitat. La suspensió de l'activitat s'ha d'acreditar mitjançant un certificat expedit per l'AEAT (Agència Tributària) o per l'organisme autonòmic corresponent.

El reial decret estableix que els arrendataris que faltin a la veritat a l'hora d'aportar aquesta informació per optar a la moratòria seran responsables dels danys i perjudicis que li provoquin als arrendadors. La norma preveu que responguin pels danys i perjudicis provocats per la falta de veracitat de la declaració.

Repetim que el reial decret no articula cap mesura concreta per a aquells que hagin llogat a qui no sigui un gran propietari d'immobles, però no es descarta que en els pròxims dies s'adopti una nova norma que modifiqui aquesta regulació.

Our members

Cereria GallissÓ
Restaurant Cervantes
Cereria SubirÓ
Restaurant Immersiˇ
Equip JuliÓ
Arquia Banca
Bosanova
Loading...
x
X