Barna Centre

Barna Centre

Valoració del Comerç a Barcelona

15 d'abril de 2013

Els consumidors de Barcelona atorguen un notable al comerç de la ciutat. A través de la Direcció de Comerç i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, ens arriba l’enquesta d’opinió d’Òmnibus Municipal de Comerç 2012, amb aquesta i d’altres conclusions sobre els hàbits de compra i la valoració de diferents aspectes del comerç. Així doncs, veiem que la valoració de l’oferta comercial per part dels barcelonins té una nota de 7,8, que puja per sobre dels 8 punts quan parlem de compradors d’entre 35 i 54 anys. Altres aspectes com l’atenció personal (7,2) i els horaris comercials (7,9) pugen un punt en la valoració des de l’any anterior.
Entre les dades d’interès trobem que fins a un 42,6% dels establiments comercials forma part d'algun tipus d’associació de comerciants, entitats del carrer, centre o eix comercial.
Pel que fa als rètols comercials, es constata que actualment el 74,7% d’aquests estan escrits en català (el 2009 eren el 63%), mentre que el 15,2% estan en castellà, el 7,3% en anglès i el 2,5% en d’altres llengües. Cal assenyalar que els rètols poden estar escrits en més d’una llengua, i que l’estudi es refereix a la llengua principal.
Pel que fa als serveis al client, trobem que el 80% dels comerços ofereix servei de cobrament amb targeta, i que fins al 39,9% de les vendes es van pagar amb aquest mitjà.
Actualment i pel que fa als dies d’obertura, el 74,7% dels establiments obren de dilluns a dissabte, i un 14,8% obren en diumenge. De dilluns a divendres el més habitual és fer jornada partida, en el 70% dels casos, mentre que només el 33,1% dels empleats fan jornada continuada.
Quan parlem d’horaris comercials, el més habitual és obrir les portes a partir de les 10:00h, en el 62,9% dels casos, i tancar més tard de les 20:00h, com fan fins a un 59,9% dels establiments.
Els establiments que obren en dissabte estan oberts tot el dia en una mica més de la meitat dels casos, el 51,3%, i només el 48,6% ho fan fins al migdia. Aquesta proporció s’inverteix els diumenges, quan veiem que el 49,7% dels establiments oberts el darrer dia de la setmana ho fan tot el dia, mentre que el 50,2% resten oberts durant el matí.
Pel que fa a la estacionalitat de les vendes, el mes de Desembre torna a concentrar fins al 50,3% de les vendes anuals, sent també força bons els mesos de Juliol, amb un 19,5% i el de Gener amb un 17,7% del total.
Quan ens fixem en els dies de la setmana, les dades revelen que els divendres, amb un 41,6% i els dissabtes, amb un 39,3% són els dies que concentren la major part de les vendes, i entre els dos acumulen fins al 80,9%, sent dimecres, dimarts i dilluns, per aquest ordre, els dies de menor activitat comercial.
Pel que fa a les franges horàries de major afluència, trobem que els matins de 12:00 a 14:00 i la tarda, de les 19:00 a les 20:00h concentren respectivament el 24,1% i el 22,8% de les vendes, pràcticament la meitat, distribuint-se el que queda en la resta del dia.
Pel que fa a la possibilitat d’obrir els diumenges, i sempre segons les dades que ens dona l’Ajuntament de Barcelona, l’opinió més estesa, amb un 36,1%, seria contrària aquesta opció, mentre que un 30% s’hi mostraria favorable , i un 20,6% consideraria que l’obertura dels comerços els dies festius s'hauria de mantenir com fins ara...
Pel que fa a la marxa del negoci, la insatisfacció arriba al 63,4% dels responsables entrevistats, i fins un 77,1% afirmen que el seu negoci a davallat, estimant-ne les pèrdues entorn del 35,5%. Si parlem de les causes d’aquesta davallada, la situació econòmica actual esdevé el factor decisiu, opinió compartida pel 97,5% dels enquestats, apuntant a les comissions bancàries amb un 79,7% i a la aparició de noves grans superfícies amb un 76,2% també com a factors influents. De la mateixa manera, fins a un 67% dels enquestats es mostren favorables a la creació d’àrees de nova centralitat als barris com a factor dinamitzador, i apunten a la millora del poder adquisitiu de les famílies (24,1%) i a les millores econòmiques estructurals (22%) com a factors decisius en la recuperació.
Per últim, i pel que fa a les perspectives de futur, només el 22,4% pensen que la situació millorarà a mig termini, mentre que el 35,7% aspiren a mantenir-se com estan, i el 32,9% assenyala que preveu que el seu negoci anirà a pitjor, amb un 16,3% que pensa tancar el negoci el proper exercici. Tot i això, fins a un 30,9% dels establiments es planteja realitzar canvis el proper any per tal d’encarar la situació de la millor manera possible.

Els nostres socis

Werner Music
Vildsvin
Bresco i Blasi, S.A.
Farmàcia Santa Anna
Bodega La Palma
Ganiveteria Roca
Forn del Pi
Carregant...
x
X