Barna Centre

Barna Centre

Pla de Protecció i Suport dels Establiments Emblemàtics de Barcelona.

1 d'abril de 2014

Aquest és el link del fulletó que l’Ajuntament de Barcelona ha editat referent al Pla de Protecció i Suport dels Establiments Emblemàtics de Barcelona.

http://comerc.bcn.cat/sites/default/files/arxius/ajuntament_triptic_13.3.2014ok_1.pdf

El Pla Especial de Protecció i Suport dels Establiments Emblemàtics, té per objectiu el reconeixement, la preservació i la promoció dels més de 350 comerços singulars de la ciutat.

En una primera fase, i com a mesura d'urgència, es duran a terme tres accions:

1. Confecció i publicació d'una relació única o cens d'establiments emblemàtics. Aquesta tasca es posarà en marxa a partir d'una primera selecció de 389 comerços realitzada per l'Ajuntament, que es pot consultar en el web http://comerc.bcn.cat/emblematics

2. Suspensió, per un període d'un any, de l'obtenció dels permisos d'obres i d'activitats en aquests establiments, per tal d'evitar canvis o modificacions que desmantellin o desvirtuïn aquests locals.

Aquesta suspensió de llicències no invalida que s'autoritzin actuacions de manteniment o restauració dels immobles, sempre i quan es respectin els elements que es volen preservar. L'afectació de la suspensió es revisarà tant bon punt estigui aprovat el Pla de Protecció.

3. Posada en marxa d'un servei d'atenció integral a l'establiment emblemàtic, amb la finalitat de fer un seguiment personalitzat de cada cas i estudiar les dificultats de la viabilitat del negoci. Aquest servei informarà i facilitarà suport i orientació jurídica i empresarial als establiments, així com la possibilitat d'accedir a un servei de mediació.

En un termini d'un any, a comptar des de la data efectiva de suspensió de llicències, una Comissió Tècnica de Comerços Emblemàtics i Singulars, creada ad hoc, serà l'encarregada de classificar els establiments, definir el seu grau de protecció, i elaborar el Pla de Protecció dels Comerços Emblemàtics. El Pla esdevindrà l'instrument efectiu per a la protecció d'aquest patrimoni històric de la ciutat ja que establirà mesures de protecció, així com també incentius econòmics i de promoció per als establiments que es considerin emblemàtics.

Els nostres socis

Casa de la Estilográfica
Shankara
Or Prix
YELLOW KORNER
LA PLACITA DEL PI
La Veintinueve
Ateneu Barcelonès
Carregant...
x
X