Barna Centre

Barna Centre

La Generalitat posarà en marxa una línia de finançament de 45,5 milions d’euros per a comerços i autònoms

21 de juny de 2012

El Departament d’Empresa i Ocupació, a través d’un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de Finances (ICF), posa en marxa una línia d’ajuts en forma de garantia de 45,5 milions d’euros per al finançament empresarial de projectes d’inversió i circulant de comerços i autònoms. D’aquests, 25 milions d’euros es destinaran a operacions de micro, petites i mitjanes empreses del sector comercial, artesanal, de serveis i de moda. L’objectiu és facilitar l’accés al finançament de les empreses, impulsar la reactivació de l’activitat econòmica i promoure el desenvolupament econòmic. En total la línia de finançament preveu garantir operacions financers de fins a 65 milions d’euros. Els crèdits s’adrecen al finançament despeses d’inversió i també a despeses de circulant, d’un import mínim de 10.000 euros i un màxim de 100.000 euros.

L’Institut Català de Finances respondrà del 70% del principal pendent de cadascun dels préstecs formalitzats a través de les entitats financeres col·laboradores.

Característiques:

- Tipus d’interès: euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a 5,5 punts percentuals.
- Import: l’import del préstec serà, com a mínim de 10.000 euros i màxim de 100.000 euros per beneficiari.
- Termini: el termini màxim del préstec és de 5 anys.
- Carència d’amortització: 2 anys, inclòs el termini.
- Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.
- Garanties: les que estimi l’entitat financera col·laboradora per garantir l’operació, d’acord amb els seus criteris interns d’avaluació de riscos. Addicionalment, totes les operacions formalitzades comptaran amb l’aval de l’ICF del 70% del principal viu.
- Comissions: les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, excepte la comissió d’obertura, d’un 0,5% de l’import del préstec formalitzat.

El CCAM durà a terme l’avaluació tècnica prèvia de l’operació i emetrà la resolució corresponent, que es notificarà a les empreses sol·licitants i tindrà una validesa màxima de 60 dies.

El termini màxim de presentacions de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la resolució al DOGC i romandrà obert fins al 30 d’octubre de 2012.

El beneficiari haurà de presentar la resolució d’atorgament a les entitats financeres col·laboradores (La Caixa i Banc Sabadell) abans del 15 de novembre de 2012.

Font: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Els nostres socis

Taverna Basca Irati
Galeries Maldà
Granja Santa Anna
Nemrut
Banc de Sabadell
Bolsos Calpa
HEMPVIZER
Carregant...
x
X