Barna Centre

Barna Centre

Canvis i Devolucions a les Botigues.

25 de juliol de 2018

Els nostres clients són molt importants per nosaltres, però sovint ens trobem amb dubtes i preguntes sobre quines són les obligacions que tenim davant algunes de les seves exigències . Especialment ara que, molts dels nostres establiments també han incorporat la venda online o a domicili, val la pena repassar les nostres obligacions i els nostres drets com a botigues!
Revisem què hem de fer!!

L’OBLIGACIÓ DE CANVIAR ELS PRODUCTES O RETORNAR ELS DINERS ES DÓNA EN ELS SUPÒSITS SEGÜENTS:

QUAN EL PRODUCTE ÉS DEFECTUÓS. El client te dret a triar entre la seva reparació o substitució sempre que sigui possible i proporcionada.   Si conclosa la reparació i un cop lliurat el producte encara no és conforme, el client pot optar per la substitució (llevat que aquesta opció sigui desproporcionada), la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

QUAN, PEL TIPUS DE VENDA COM ARA CONTRACTES A DISTÀNCIA (PER INTERNET, PER TELÈFON, PER CORREU ...) O A DOMICILI, ÉS APLICABLE EL DRET DE DESISTIMENT. Hi ha dret a retornar el producte en els 14 dies posteriors a la venda i a demanar el retorn dels diners. l’empresa ha d’informar de les condicions i del termini durant el qual es pot exercir el desistiment, de la quantia i de la forma de pagament de les despeses de devolució (si n’hi ha) i de les modalitats de restitució del bé o servei rebut (abonament a la targeta, en metàl·lic....).

QUAN L’OFERTA, PROMOCIÓ, PUBLICITAT O AL MATEIX COMPROVANT DE COMPRA DE L’ESTABLIMENT AIXÍ HO EXPLICITI.  

PER TANT, EN EL CAS DE PRODUCTES EN PERFECTE ESTAT, ÉS RECOMANABLE QUE TINGUEU EN COMPTE EL SEGÜENT: SI L’ESTABLIMENT COMERCIAL NO MANIFESTA RES A LES SEVES OFERTES, PUBLICITATS O AL MATEIX ESTABLIMENT, S’ENTÉN QUE NO ADMET CANVIS DELS PRODUCTES O DEVOLUCIONS DELS DINERS.
Tot i així, és preferible informar amb antel·lació de quines són les condiciones de la venda i posar-ho en el propi tiquet de caixa. Així evitarem conflictes i malsentesos!

Si l’establiment comercial ofereix als seus clients i clientes la possibilitat de canvis dels productes i devolucions dels diners, també ha d’informar prèviament de forma clara, visible i per escrit de les condicions en les quals es poden fer (termini, lloc, excepcions -si n’hi ha- en funció de la naturalesa del producte...).

VALS DE COMPRA
Si l’establiment ofereix als seus clients la possibilitat d’emetre un val de compra, recordeu que cal informar i especificar al mateix val de compra les seves condicions d’ús, en especial, pel que fa al seu termini de caducitat.

Els nostres socis

Zara
Martelie
El Petit Jardí
Gelati di Marco
Restaurante la Lluna
Torrons Vicens
Werner Music
Carregant...
x
X