Barna Centre

Barna Centre

Barcelona engega una estratègia de reactivació de la Rambla per recuperar-la com a eix central de la ciutat

17 de març de 2021

La iniciativa pretén dinamitzar de manera urgent el passeig, diversificar l’activitat econòmica i potenciar l’ús d’habitatge permanent dels edificis, entre d’altres, per fer la Rambla cada cop més Barcelona i Barcelona cada cop més Rambla.

Aquest any es desplegaran les actuacions marcades i adaptades al context de pandèmia, amb una aposta immediata per la dinamització cultural i comercial per recuperar l’ànima de la Rambla.

Es crearà una Taula de captació d’Inversions per facilitar l’aterratge d’iniciatives privades i públiques que afavoreixin la diversificació econòmica i la implantació d’habitatge assequible.

Un dels eixos del pla és la transformació urbanística de la via, que fa un pas més amb l’aprovació inicial del projecte executiu per fer una Rambla més confortable, amable i cultural, amb més espai per al vianant i una millor ordenació dels usos.

El vistiplau al projecte permetrà iniciar els tràmits per fer efectiva la retirada dels 11 quioscos antics d’ocellaires, que desapareixeran per afavorir l’anar a peu i la visibilitat de façana a façana.

L’Ajuntament de Barcelona engega una estratègia de reactivació de la Rambla que es comença a desplegar des d’aquest mateix any per avançar en la recuperació ciutadana d’un dels passejos més coneguts del món. Aquesta iniciativa contempla tot un seguit d’actuacions transversals que responen a diferents àmbits que van des de l’economia, la cultura i l’habitatge fins a la transformació urbanística de la via.

La transformació integral de la Rambla per reconnectar-la amb la ciutadania és un procés de llarg recorregut, però tenint en compte la situació actual generada per la pandèmia requereix una intervenció urgent que permeti anar avançant en aquesta veïnificació de l’espai. Per això, s’ha dissenyat un paquet de mesures que es comencen a aplicar de manera immediata i que es combinen amb d’altres, com la reurbanització del passeig, que s’estan treballant des de fa temps i continuen avançant.

Els objectius d’aquesta estratègia per incidir en els usos i dinàmiques del passeig són:

  • La dinamització urgent del passeig per a la seva reactivació en clau cultural i comercial.
  • La diversificació necessària tant de l’activitat econòmica com per potenciar l’ús d’habitatge permanent.
  • La millora desitjada en manteniment i mobilitat per guanyar qualitat i confort respecte el seu estat actual.

Potenciar la Rambla com a eix econòmic i comercial divers

Una de les necessitats que ha evidenciat la pandèmia és la de diversificació de l’activitat econòmica present a la Rambla si se la vol reconnectar amb la ciutat. Aquesta estratègia d’accions per al 2021 contempla actuacions en els dos grans eixos de la dinamització comercial i el suport a la diversificació de l’activitat econòmica.

Es crearà una Taula de captació d’Inversions per facilitar l’aterratge d’iniciatives privades i públiques que afavoreixin la diversificació econòmica i la implantació d’habitatge assequible. I una altra eina per vetllar per la diversificació comercial i econòmica serà l’aprovació enguany del Pla d’Usos de la Rambla, que precisament ha de vetllar, com ja fa el Pla d’usos de la resta de Ciutat Vella, per aquesta diversificació econòmica necessària i saludable.

L’estratègia per a la Rambla té com un dels principals objectius potenciar una diversificació comercial i d’oferta de la Rambla, tot apostant per la millora en qualitat. Per aquest motiu, es desplegarà un pla de dinamització comercial en el marc de l’estratègia CECORE, que inclogui el suport a establiments emblemàtics, i una major implicació en el desenvolupament d’activitats comercials de ciutat que tenen la seva activitat a La Rambla, per enfortir-ne el teixit i donar-lo a conèixer a la ciutadania.

En el mateix sentit, durant la primavera es posarà en marxa la segona edició de la campanya  “Baixa a la Rambla” després de l’edició del novembre passat, que inclourà desenes d’activitats per atreure-hi els barcelonins i barcelonines.

Pel que fa al Mercat de la Boqueria, es preveuen diferents línies d’acció per enfortir-lo com a dinamitzador de la Rambla i com un referent de producte de qualitat obert a la ciutadania de Barcelona, tot mantenint-ne uns usos equilibrats. Al llarg de 2021 es continuaran impulsant mesures per acompanyar el procés que ja està vivint el mercat per recuperar la clientela d’altres barris de Barcelona que havia deixat de baixar a la Rambla i adaptar els establiments al nou perfil d’usuari.

En aquest sentit, el nou marketplace que l’Institut de Mercats posarà en marxa abans de l’estiu per poder comprar online en el conjunt de parades té una especial connotació en el cas del recinte de la Rambla degut a l’especificitat de molts dels més de 20.000 productes que s’hi venen. Constituirà una eina de gran abast per tornar a redescobrir l’oferta de producte fresc, de qualitat i varietat de la Boqueria per al conjunt de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana.

Quant a les obres al mercat, està previst que aquest any comenci la millora del clavegueram del recinte un cop es coordini amb l’Associació de Venedors el millor moment per executar-les quan es disposi del projecte executiu, en la línia de les actuacions que es venen fent des que es va aprovar la Mesura de Govern del Mercat de la Boqueria al 2017. Entre aquestes accions hi ha l’alliberament de parades per crear noves places d’estada i fer més confortable el mercat, instal·lació de sortides de fum, canvi i millora de la il·luminació per cobrir el conjunt del recinte i substituir per llums led, construcció de l’Espai polivalent de la Boqueria, organització d’un programa d’activitats per al públic barceloní en relació amb l’activitat del mercat…

En paral·lel, enguany està previst la modificació de la normativa de Mercats de cara a fer efectiva la retirada dels quioscos dels antics ocellaires. I es continuarà treballant en la millora de les parades de floristes de les Rambles, alliberant aquelles que quedin en desús i adequant així l’oferta a la demanda existent per tal de garantir en les millors condicions possibles la continuïtat d’aquests establiments que són emblema de la Rambla.

Una Rambla amb més habitatges

Una altra de les estratègies de llarg recorregut en la transformació de la Rambla però que tenen fites concretes aquest 2021 és la d’urbanisme i habitatge. S’aprovarà a la tardor de manera inicial una eina tan important com la Modificació del Pla General amb l’objectiu de protegir l’ús habitual dels habitatges en planta pis, fer que més habitatges siguin llars i evitar la seva conversió a d’altres usos com poden ser oficines o magatzems.

Així mateix, aquest curs s’estudien les diferents maneres possibles d’augmentar el parc públic d’habitatge a l’àmbit Rambla, a través de la compra de finques o de desplegar els recursos municipals per conèixer la situació actual del parc d’habitatge i treballar per a la protecció dels llogaters i millora de les seves condicions de vida.

Aquestes són eines urbanístiques i d’habitatge que han d’afavorir la preservació i augment del veïnat a aquest carrer central de la ciutat.

La Rambla dinàmica culturalment

Un dels eixos transversals que han de permetre que la ciutadania de Barcelona torni a recuperar la Rambla per al seu gaudi és la cultura. Per això, s’està treballant des de fa mesos en una estratègia cultural que la situï com a epicentre cultural i comunitari de la recuperació de l’espai públic, demostrant l’excepcionalitat quotidiana que l’ha caracteritzada sempre. Aquesta activitat cultural es desenvoluparà incorporant les entitats, institucions i comunitats que la conformen.

En aquest sentit el Pla d’Accions pel 2021 contempla l’inici el proper 25 de març de Ràdio Rambles, l’emissora a un quiosc de flors en desús que esdevindrà un espai de trobada on sociabiltizar experiències i aplegar i donar veu a les identitats i iniciatives de la Rambla. Aquesta iniciativa es fa amb la col·laboració de la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona i es presentarà amb un magazine cultural mensual conduit per Antonia Folguera i Bruno Sokolowicz i una convocatòria pública per tal que entitats, col·lectius o Institucions de la Rambla i Ciutat Vella puguin presentar el seu propi programa de ràdio.

Aquest 2021 són ja una realitat “Àgores Rambles”, diferents espais on es facilitarà l’activitat cultural de proximitat a l’espai públic de manera segura. L’Àgora infantil, per exemple, dinamitzada per la Biblioteca Andreu Nin portarà al Pla del Teatre activitats infantils quinzenalment a partir del 21 d’abril per apropar la mirada d’infant a la Rambla. També s’està treballant en altres Àgores com serà l’Àgora Flors, que desenvoluparà un projecte formatiu i divulgatiu de la cultura de la flor amb Amics de la Rambla, el gremi de floristes i diverses entitats, o l’Àgora Musical Plaça Reial que habilitarà aquesta emblemàtica plaça com a espai on es puguin realitzar concerts de manera segura i periòdica. Així mateix, altres àgores possibles estan per codissenyar amb les entitats i institucions de l’univers Rambla.

També es contempla el desplegament de diverses actuacions artístiques en diferents formats, visuals, sonors, de text… a zones delimitades com a tal per generar l’anomenada “Galeria-Rambla”, un espai de proposta i innovació artística que acompanyi el passeig i enriqueixi la vivència diària de la Rambla com a carrer que mai deixa de sorprendre.

Aquest any, a més, es treballarà perquè diversos esdeveniments culturals d’escala de ciutat puguin comptar amb la Rambla com a espai de la seva proposta, com poden ser les futures Biennals del Pensament o festivals de poesia o literatura. Tot plegat, treballat amb les institucions culturals, equipaments i entitats i col·lectius de l’univers Rambla per reforçar conjuntament aquesta vivència a través de la cultura del caràcter d’excepcionalitat quotidiana que té aquest passeig.

La transformació urbanística de la Rambla

Un dels pilars d’aquesta estratègia global és la reurbanització de la Rambla, que avui ha fet un pas endavant amb l’aprovació inicial de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat del projecte executiu d’obres. Compta amb un pressupost total de 44,56 milions d’euros, i ha tirat endavant amb els vots favorables del Govern municipal, ERC, Junts per Catalunya, Cs i PP. Aquest tràmit permet avançar cap a la reforma del passeig en un espai més confortable, amable i cultural, amb més espai per al vianant i una millor ordenació dels usos.

El vistiplau al projecte permetrà començar a fer realitat la primera de les actuacions que inclou: la retirada dels quioscos dels antics ocellaires. La desaparició d’aquests volums situats a la part alta de la Rambla persegueix l’objectiu d’alliberar l’espai del passeig central al màxim possible per afavorir l’anar a peu i la visibilitat de façana a façana.

Un cop aprovat el projecte executiu de la reforma, ara s’iniciaran els tràmits necessaris per tal que la retirada dels 11 quioscos que hi ha es faci efectiva. Un cop ja no hi siguin, l’espai que ocupen quedarà alliberat perquè la gent hi pugui caminar i passejar.

Pel que fa a la reforma del passeig, els criteris d’actuació del projecte executiu parteixen de l’avantprojecte elaborat per km-ZERO, l’equip guanyador del concurs de transformació del passeig. La nova ordenació de la Rambla millora la connectivitat entre els barris del Raval i el Gòtic i la transversalitat d’aquest eix cívic, que actualment, té un caràcter principalment lineal. Amb la proposta es pretén que la Rambla de Barcelona sigui inclusiva, accessible, contextualitzada, mixta, sostenible, agradable, segura i innovadora.

La futura Rambla redueix l’espai destinat al vehicle i en dona més al vianant. La nova secció rodada és contínua i regular al llarg de tot el passeig, amb un sol carril de circulació per banda de 3,5m d’amplada que garanteix el pas de les línies d’autobús, vehicles de servei i l’accés dels veïns i veïnes de l’entorn. La disminució de l’amplada de circulació permet repartir l’espai sobrer a les voreres laterals, per a facilitar el passeig i el gaudi de les persones, davant de les botigues i establiments de la Rambla. El tram central també creixerà lleugerament per tots dos costats per millorar l’espai dels vianants i les condicions de vida dels arbres, ampliant els seus escocells.

Al costat de les voreres se situarà la franja de circulació, i també un cordó de servei reversible de 2,80m per a la càrrega i descàrrega. El pas de vehicles quedarà restringit a la distribució urbana de mercaderies, veïnat, vehicles de serveis i l’accés als aparcaments de l’àmbit, tal com ja passa avui dia en sentit ascendent. També  s’incorporaran elements de seguretat com pilones als extrems i en els guals de vianants de tot el passeig.

La singularitat de la nova Rambla es manifesta especialment en tres espais majors situats estratègicament  al llarg de l’eix, en tres de les cruïlles més singulars: l’Espai Moja-Betlem, el Pla de la Boqueria i el Pla del Teatre. Són tres grans espais-plaça que es configuren de manera diferent, amb plataforma única, per donar resposta a la pròpia morfologia de l’espai, , als fluxos transversals i longitudinals, a l’especial relació amb els principals equipaments culturals del passeig i a la capacitat d’articulació que l’espai té i ha tingut al llarg del temps.

A l’àmbit Colom-Drassanes, amb la modificació del traçat de l’av. de les Drassanes, es genera un nou espai urbà d’arribada al front de mar conformat per un conjunt d’arbrat amb paviments verds i drenants que conclouen i milloren la trobada entre el passeig, les Drassanes i Colom.

També es proposa crear noves zones d’estada sota els arbres al llarg del traçat i en els nous àmbits per garantir una ocupació de l’espai públic amable i equilibrada amb espais de repòs i d’estar. Hi haurà bancs i cadires en els laterals del passeig central i sota l’ombra de l’arbrat.

El paviment és un dels elements principals de la transformació. Cobreix tot l’espai de l’eix, de manera que fa d’element unificador de l’espai de façana a façana, serà de peces de diferents formats de pedra natural, granit i pòrfir. Quant a l’arbrat, s’ampliaran els escocells i es millorarà el subsòl. L’enllumenat s’unifica amb un únic disseny més simple i funcional.

A més, s’ha tingut en compte tota la resta d’elements que se situen a la Rambla i que cal ordenar per garantir-ne una distribució coherent i ben relacionada amb els usos del passeig. Es proposa reubicar els quioscos de premsa de manera que no quedin enfrontats entre ells ni amb altres quioscs. També es reordenen els quioscos de flors de manera que no quedin l’un davant de l’altre, i es posaran entre arbres a l’àmbit de la Rambla de les Flors-Sant Josep, on han estat històricament. I disposaran d’elements de recollida orgànica.

A banda del projecte de reforma, aquest 2021 el Districte de Ciutat Vella està definint  les actuacions  de manteniment i millores que contemplen entre d’altres: e la reparació generalitzada del paviment actual per valor de 150.000 euros durant el segon semestre, la millora puntual de zones d’asfaltat de vials, la millora estètica de diferents armaris i volums existents al passeig o les millores d’il·luminació i plantació del verd en diferents punts de la Rambla.

Totes aquestes actuacions s’explicaran i se’n farà un seguiment al si de la Comunitat Rambles, que es va reunir per darrera vegada el passat 14 de gener i està previst que la propera sessió sigui abans de l’estiu.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Báguena Gemmòlegs
Scala Dei
Joieria Juan Amor
Alpargatus
Papirvm
Cortefiel
Mango
Carregant...
x
X