Barna Centre

Barna Centre

Ajornament del pagament dels impostos

10 d'abril de 2020

S’han de presentar via telemàtica les declaracions corresponents a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a el ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital i, en el cas de societats, l’impost sobre societats, però pimes i autònoms es poden acollir a l’ajornament del pagament.

L’article 14 del RD-Llei 7/2020, permet l’ajornament de pagament dels deutes tributaris corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions (IVA,IRPF, etc.) i autoliquidacions en què el termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament.  La durada de l’ajornament és de 6 mesos.

REQUISITS (sense necessitat de presentar garanties):
Ho poden sol·licitar persones o empreses el volum d’operacions de les quals l’any 2019 hagi estat inferior a 6.010.121,04 € i les sol·licituds d’ajornament no han de superar el 30.000,00 €. Aquest import inclou no sols les noves sol·licituds sinó també, a la resta d’ajornaments i fraccionaments pendents sobre els quals no s’hagin aportat garanties.

Es recomana sol·licitar aquest ajornament per tal de fer guanyar liquiditat a les tresoreries de les empreses, individualment, però també pensant a guanyar liquiditat en tot el conjunt del nostre teixit econòmic. Per fer-ho, traspasseu la petició el més aviat possible a les vostres gestories econòmiques.  

 

 

Els nostres socis

Mesón del Café
Enrique Tomas
Vildsvin
Bar La Plata
Empremtes de Catalunya
Billabong
Can Boada SA, Impresion Digital, Foto Carnet, Tazas Personalizadas
Carregant...
x
X